Zapytania ofertowe

 
         W związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –2020 zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie ofert na dostawę przedmiotów umowy - zakup usług doradczych, środków trwałych, wartości miematerialnych i prawnych, promocja projektu (patrz menu po lewej stronie).
 
 
1. Zakup usług doradczo-marketingowych do odpowiedniego zaprezentowania nowych usług
    - pobierz: Zapytanie.  
    - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pobierz
 
2. Zakup i instalacja urządzeń do zdalnego systemu udostępniania obiektu.
    - pobierz: Zapytanie.
    - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pobierz
 
3. Zakup nowej bramy wjazdowej ze sterowaniem automatycznym.
   - pobierz: Zapytanie.
   - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pobierz
 
4. Zakup zestawu monitoringowego z WIFI
   - pobierz: Zapytanie.
   - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pobierz
 
5. Zakup i instalacja bike station.
   - pobierz: Zapytanie.
   - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pobierz
 
6. Zakup nowej pralki
   - pobierz: Zapytanie.
   - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pobierz
 
7. Zakup nowej suszarki
   - pobierz: Zapytanie.
   - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pobierz
 
8. Zakup nowego grilla gazowego
   - pobierz: Zapytanie.
   - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pobierz
 
9. Zakup zestawu nowych mebli kuchennych do wiaty outdorowej
   - pobierz: Zapytanie.
   - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
10. Zakup zestawu nowych mebli ogrodowych
   - pobierz: Zapytanie.
   - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
11. Zakup zestawu nowej lodówki/chłodziarki
   - pobierz: Zapytanie.
   - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pobierz
 
12. Zakup nowego głośnika typu JBL (lub równoważne)
   - pobierz: Zapytanie.
   - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pobierz
 
13. Zakup nowego strony internetowej
  - pobierz: Zapytanie.
  - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
 Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pobierz
 
14. Zakup nowego telewizora
  - pobierz: Zapytanie.
  - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
  Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pobierz
 
15. Promocja projektu
- pobierz: Zapytanie.
- pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pobierz

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”