Zpytania ofertowe

 
         W związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –2020 zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie ofert na dostawę przedmiotów umowy - zakup usług doradczych, środków trwałych, wartości miematerialnych i prawnych, promocja projektu (patrz menu po lewej stronie).
 
 
1. Zakup usług doradczo-marketingowych do odpowiedniego zaprezentowania nowych usług
    - pobierz: Zapytanie.  
    - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: pobierz
 
2. Zakup i instalacja urządzeń do zdalnego systemu udostępniania obiektu.
    - pobierz: Zapytanie.
    - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: pobierz
 
3. Zakup strony internetowej.
   - pobierz: Zapytanie.
   - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
4. Zakup nowej bramy wjazdowej ze sterowaniem automatycznym.
   - pobierz: Zapytanie.
   - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
5. Zakup zestawu monitoringowego z WIFI
   - pobierz: Zapytanie.
   - pobierz: Zał. 1 oświadczenie o braku powiązań
 
 

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”